Teamleider sociale wijkteam Krommenie

Ondernemer - Verbinder - Teamcoach

Functieomschrijving

Per 1 januari 2019 is Incluzio in Zaanstad actief als uitvoerder van vier sociale wijkteams in de gebieden Midden-Oost en Noord. Incluzio is een jonge snelgroeiende organisatie met verschillende zorg- en welzijnsopdrachten door het hele land. Incluzio staat voor inclusiviteit, voor meedoen en voor van betekenis zijn. Ons motto is: Elke buurt een betere buurt. De bewoners van Zaanstad zijn onze klanten, de gemeente Zaanstad is onze opdrachtgever. Samen met alle partners in Zaanstad zorgen wij dat de juiste aanpak voor elke Zaankanter beschikbaar is. Soms komt die ondersteuning uit het (eigen) netwerk of door wat er al wordt georganiseerd in de wijk en als er meer nodig is wordt de juiste ondersteuning samen met de klant bepaald en georganiseerd. Onze medewerkers zijn innovatief, enthousiast, daadkrachtig en zijn expert in het sociaal domein. Om resultaten te behalen en vernieuwing te brengen kleuren zij graag buiten de lijntjes.
Voor ons wijkteam Krommenie zijn wij op zoek naar een
Teamleider sociale wijkteam
- 32-36 uur per week (4 of 5 dagen pwk) -

Vanaf 1 januari zijn wij met veel enthousiasme, daadkracht en expertise aan de slag gegaan in Zaanstad. Wij zijn werkzaam in de 4 wijkteams: Krommenie, Wormerveer, Noord/ Kogerveld en West/ Oude Haven. In onze werkzaamheden ligt de focus op de vier pijlers preventie, eigen verantwoordelijkheid, integraliteit en een goed georganiseerd vangnet.
Onze aanpak is gebaseerd op de WIE focus, gericht op Wederkerigheid, het Informele netwerk van de inwoner, en het versterken van de Eigen kracht, ook van de sociaal kwetsbare inwoner.

De Teamcoach
De sociale wijkteams worden aangestuurd en gefaciliteerd door een teamcoach, de feitelijke benaming voor deze functie Onze teamcoach heeft als kerntaak om samen met alle professionals in de wijk de relevante contacten binnen de informele netwerken, de ondernemers en de organisaties in het sociale middenveld (woningbouwcoöperaties, sportverenigingen, culturele instellingen en ondernemers), de zorgorganisaties en de gemeente te kennen en er effectief mee samen te werken. De teamcoach is voor hen een herkenbaar aanspreekpunt in de wijk. De teamcoach zorgt voor het coachen en begeleiden van onze medewerkers, zorgt voor het implementeren van de nieuwe werkwijze en het houden van koers en focus. De teamcoach is resultaatgericht, zorgt dat kwaliteit van dienstverlening bovenaan staat en stuurt daarnaast op het effectief inzetten van de beschikbare voorzieningen en medewerkers.

Wat ga je doen?
Je bent in algemene zin verantwoordelijk voor het leiden, selecteren, opbouwen, coördineren en faciliteren van het wijkteam. Je stimuleert en faciliteert de verandering van de specialistisch professional naar een generalistisch werker met brede kennis van diverse vakgebieden. Als teamcoach ben je verantwoordelijk voor de contacten in de wijk op alle leefdomeinen, zowel informeel als formeel. Je bewaakt de kwaliteit en inzet van de outreachende werkwijze en het methodisch handelen en creëert voorwaarden en ruimte voor het professioneel handelen. Je draagt zorg voor de coaching, deskundigheidsbevordering en het vraaggericht werken van de medewerkers en vertaalt de doelstellingen van de teams naar resultaatgerichte afspraken met individuele medewerkers. Je signaleert knelpunten en formuleert verbetervoorstellen. Je kunt trekker zijn op een inhoudelijk onderwerp op stedelijk niveau. Je houdt de resultaatafspraken in het oog en zorgt ervoor dat we tijdig sturen en schakelen om de resultaten te behalen. Je zorgt voor prettig leesbare kwartaalrapportages en het aanleveren van voortgangsinformatie en managementinformatie.

Wie ben jij?
Ondernemend als je bent, bedenk je samen met het team en betrokken partners creatieve oplossingen voor vraagstukken, durf je buiten kaders te kijken en te handelen. Je bent kostenbewust. Je werkt proactief, gericht op oplossingen en bent resultaatgericht met oog voor het proces en financiën. Je hebt ervaring met projectmatig werken en stuurt op resultaten en op einddoelen.

Je gelooft in verandering en vernieuwing en je bent in staat om in te spelen op situaties en belangen in een veranderende politieke en maatschappelijke context. Je bent in staat om een team op te bouwen en een optimale leer- en ontwikkelomgeving te creëren. Je toont aan open te staan voor gevoelens, houding en motivatie van anderen en kunt omgaan met weerstand en weet dit positief te draaien. Sterk communicatief vaardig als je bent, draag je je visie over op de medewerkers.

 

Functie-eisen

Wat breng je mee?
• Mininaal een afgeronde HBO opleiding in het sociaal domein of (bedrijfs)economische richting;
• Tenminste 3 jaar ervaring met leidinggeven aan hbo opgeleide professionals;
• Kennis van en ervaring met het implementeren van een nieuwe werkwijze en het omgaan met weerstand en verandering;
• Kennis van en ervaring met het coachen en faciliteren van medewerkers;
• Kennis van wet- en regelgeving binnen het sociaal domein;
• Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, budgetbeheer en het schrijven van managementrapportages;
• Ervaring met het schrijven van projectplannen en uitvoering geven aan innovatieve projecten.
Specifieke functiekenmerken
• Sociale vaardigheden, zoals tact, stimulerend vermogen en overtuigingskracht voor het adviseren en faciliteren van medewerkers;
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor de coaching en het fungeren als sparringpartner met betrekking tot de professionele doorontwikkeling van de teams;
• Klantgerichtheid voor het laten aansluiten van de dienstverlening aan de wensen en behoeften van de bewoners en het team;
• Een minimale beschikbaarheid van 32 uur per week met beschikbaarheid verdeeld over tenminste 4 of 5 dagen per week en de bereidheid om buiten kantoortijden te werken als dat nodig is;
• Kennis van en ervaring met de sociale kaart van Zaanstad is een pré.
 

Arbeidsvoorwaarden

Dit bieden wij je:
• Beloning conform cao Sociaal Werk, schaal 10;
• Een telefoon en werkplek;
• Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met uitzicht op verlenging;
• De mogelijkheid om in loondienst te zijn én te ondernemen;
• Ontwikkelingsmogelijkheden. Loopbaanbudget (conform cao);
• De kans om van betekenis te zijn voor de inwoners van Zaanstad;
• De mogelijkheid om mee te bouwen aan een nieuwe organisatie en deze verder vorm te geven;
 

Contactinformatie

Ben jij de teamleider die een team in beweging krijgt en graag werkt aan resultaten in het sociaal domein?
Solliciteer dan direct op deze fulltime baan via de sollicitatiebutton en bouw mee aan het succes van onze organisatie. Solliciteren kan tot 18 oktober 2019. Heb je nog vragen of wil je aanvullende informatie? Bel Tom van der Wielen 06-83273544 (ma t/m vr) of Dilara Yeral 06-22033764 (ma t/m wo).

 

Deel deze vacature