Wijkteammedewerker (m/v) voor sociaal wijkteam Zaanstad Generalisten met specialisme WMO, PGB en of Begeleid Wonen

minimaal 28-36 uur per week

Functieomschrijving

Per 1 januari 2019 is Incluzio in Zaanstad actief als uitvoerder van vier sociale wijkteams in de gebieden Midden-Oost en Noord. Incluzio is een jonge snelgroeiende organisatie met verschillende zorg- en welzijnsopdrachten door het hele land.
Incluzio staat voor inclusiviteit, voor meedoen en voor van betekenis zijn. Ons motto is: Elke buurt een betere buurt. De inwoners van Zaanstad zijn onze klanten, de gemeente Zaanstad is onze opdrachtgever. Samen met alle partners in Zaanstad zorgen wij dat de juiste aanpak voor elke Zaankanter beschikbaar is. Soms komt die ondersteuning uit het (eigen) netwerk of door wat er al wordt georganiseerd in de wijk en als er meer nodig is wordt de juiste ondersteuning samen met de klant bepaald en georganiseerd. Onze medewerkers zijn innovatief, enthousiast, daadkrachtig en zijn expert in het sociaal domein. Om resultaten te behalen en vernieuwing te brengen kleuren zij graag buiten de lijntjes.
Voor onze teams zijn wij op zoek naar

                                                  Wijkteammedewerker (m/v) voor sociaal wijkteam Zaanstad
                                                  Generalisten met specialisme WMO, PGB en of Begeleid Wonen
                                                                          -minimaal 28-36 uur per week-

Vanaf 1 januari zijn wij met veel enthousiasme, daadkracht en expertise aan de slag gegaan in Zaanstad. Wij zijn werkzaam in de 4 wijkteams: Krommenie, Wormerveer, Noord/ Kogerveld en
West/ Oude Haven. In onze werkzaamheden ligt de focus op onderstaande pijlers:

Preventie
• Vroeg signalering, handelend optreden, samenwerken. Doorbreken van patronen. Wij gaan persoonlijke relaties aan, verkrijgen vertrouwen. Wij worden nog zichtbaarder en bekender in de wijk.
Eigen verantwoordelijkheid
• Vanuit de wijk zelf- mobiliseren, verbinden. Meenemen wat er al is en aanvullen waar nodig. Bewoners betrekken wij direct actief en helpen hen bouwen aan eigen verantwoordelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan het oprichten van klankbordgroepen met bewoners en klanten.
Integraliteit
• Werken vanuit de vraag, niet het aanbod en de oplossing. Met maatwerk.
De Generalist is de expert die onze klanten individueel begeleidt, die triage uitvoert, die samen met de klant regie voert over geïndiceerde zorg. Om echt integraal te kunnen werken is het noodzakelijk dat de generalist makkelijk kan terugvallen op specialistische kennis of competenties als hij er zelf met de klant even niet uitkomt. Hij weet de juiste ondersteuning te organiseren met (specialistische) zorgaanbieders, het voorliggend veld of de vele initiatieven in de wijk.
Een goed georganiseerd Vangnet
• Niemand valt tussen wal en schip.
En nog meer: samen zorgen wij ervoor dat verborgen problematiek sneller zichtbaar wordt.

Wat ga je doen?
Als wijkteammedewerker ben je expert in het (methodisch) begeleiden en activeren van individuen, groepen en netwerken.
Onze aanpak is gebaseerd op de WIE focus:
o Spreek inwoner aan op Wederkerigheid
o Onderzoek het Informele netwerk van de inwoner
o Versterk de Eigen kracht, ook van de sociaal kwetsbare Zaanse inwoner.

Je werkt oplossingsgericht, laat de regie bij de klant en maakt samen met hem/haar een helder plan van aanpak. Als sociaal wijkteammedewerker werk je outreachend, je ziet, ontdekt en legt verbindingen en brengt die aan de man. Indien nodig kijk je welke aanvullende zorg nodig is (bij ketenpartners, collega’s). Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie en de sociale ondersteuning in Zaanstad. Denk aan het deelnemen aan pilots of aan het initiëren van verbeteringen in de keten (bijvoorbeeld een groepsgerichte aanpak van individuele hulpvragen).

Wie ben jij?
Jij bent een (T-shaped) professional die werkt vanuit de beleidsregels van de Wmo en kunt een afweging maken over wel of geen doorverwijzing naar specialistische zorg, gebaseerd op de situatie van de klant. Je hebt de ontwikkeling doorgemaakt naar generalist met brede (basis)kennis van diverse expertisegebieden. En je brengt specialistische kennis mee over één of meerdere thema’s. Je werkt outreachend. Je doet wat nodig is (kostenbewust) om waarde voor de klant te creëren. Hierdoor voorkom je, waar het kan, doorverwijzing naar specialistische en duurdere zorg.
Vanuit kennis en ervaring verricht je werkzaamheden ten behoeve van de organisatie(ontwikkeling).
 

Functie-eisen

Wat breng je mee?
• Een afgeronde relevante HBO opleiding - resp. HBO werk- en denkniveau;
• Kennis en ervaring met minimaal één of meerdere van de volgende wmo specialistische gebieden/ thema’s : (begeleid) wonen/ woningaanpassingen, pgb’s, huishoudelijke hulp indicaties. Dit is een must-have criterium;
• Competenties: je bent resultaatgericht, daadkrachtig, past zelfreflectie/ zelfontwikkeling toe, hebt oog voor vernieuwing waar nodig en mogelijk. Je bent een netwerker en een verbinder. Je toont lef – in te nemen keuzes en in het bepalen van je positie, terwijl je je ook kunt aanpassen. Je hebt gevoel voor verhoudingen. Je houdt van verandering en leert graag;
• Een minimale beschikbaarheid van 28  uur per week en de bereidheid om buiten kantoortijden te werken als dat nodig is. Nb wij   kennen werkdagen van maximaal 8 uur.
• Kennis van en ervaring met de sociale kaart van Zaanstad is een pré.

 

Arbeidsvoorwaarden

Dit bieden wij je:
• Beloning conform cao Sociaal Werk, schaal 8;
• Een telefoon en een werkplek;
• Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met uitzicht op verlenging;
• Ontwikkelmogelijkheden. Loopbaanbudget (conform cao);
• De mogelijkheid om in loondienst te zijn én te ondernemen;
• De kans om van betekenis te zijn voor de inwoners van Zaanstad;
• De mogelijkheid om mee te bouwen aan een nieuwe organisatie en deze verder vorm te geven.
 

Contactinformatie

Ben jij de T-professional die Zaankanters kan voorzien van generalistische en professionele begeleiding, kansen weet te benutten en energie krijgt van resultaten boeken?

Stuur dan je cv(2xA4) én een motivatie uiterlijk 3 juni 2019 via e-mail naar medewerkerszaanstad@incluzio.nl.
Vermeld svp in het onderwerp veld de functie  ‘Wijkteammedewerker’, je specialisme(s) én je naam. 
Mocht er een specifieke reden zijn waarom je in een bepaalde wijkteam niet ingedeeld kan worden, geef dat gemotiveerd aan.

Voor vragen over de vacature kun je een e-mail sturen naar medewerkerszaanstad@incluzio.nl.

Deel deze vacature