Uitgelichte functies

Seniorencoach WMO Radar

Als Seniorencoach heb je hart voor ouderen en oog voor hun mogelijkheden. De doelgroep ‘Ouderen’, komt daadwerkelijk uit de hele wereld, dat maakt deze baan afwisselend en iedere dag anders. We bieden een mix van ondersteuning van individuele huisbezoeken en het versterken van sociale netwerken tot aan computercoaching, organiseren van themadagen, uitstapjes etc. Je werkt nauw samen met collega’s in de wijk, stagiairs, vrijwilligers- en ouderenorganisaties.

Lifecoach Radar Uitvoering Oost

Als Lifecoach bied je individuele ambulante begeleiding, je werkt outreachend en bij voorkeur ga je op huisbezoek. Samen met de cliënt stel je een zorgplan samen en werk je toe naar meer zelfredzaamheid van de cliënt. Je ziet kansen en laat cliënten hun talenten inzetten. Daarnaast makelt en schakelt de Lifecoach tussen instanties, gemeenten, hulpverleners en sociale netwerken.

Jongerenwerker Radar Uitvoering Oost

De jongerenwerker zoekt (kwetsbare) groepen en individuele jongeren op in de ‘leefomgevingen’ waar zij hun (vrije)tijd doorbrengen. Je legt contact met jongeren, onderzoekt vragen en behoeften en biedt jongeren perspectief. Ook ondersteun je initiatieven van jongeren en stimuleer je het ontwikkelen van talenten en toekomstperspectief. Je zorgt samen met jongeren, bewoners, vrijwilligers en stagiaires voor een vreedzame werk- en wooncultuur in de gemeente.

Verpleegkundige bij Compartijn

Als verpleegkundige bied jij optimale zorg aan de bewoners. Jij bent in de regie van de zorg en bent een herkenbaar gezicht en contactpersoon voor de bewoner. Je houdt rekening met de individuele wensen en beoordeelt met jouw deskundigheid welke zorg nodig is. Samenwerken en afstemmen met familie en verwanten doe je van nature. 

Wijkteammedewerker

Als wijkteammedewerker geloof je in de verandering van de specialistische professional naar een generalistisch, outreachende werker met brede kennis van diverse vakgebieden. De wijkteams stellen we zo samen, dat naast de generalistische blik ook voldoende specialistische kennis en ervaring aanwezig is, zodat inwoners de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Verzorgende IG

Als verzorgende IG lever je lichamelijke, geestelijke en sociale hulp, begeleiding en verzorging aan onze bewoners conform het zorgleefplan. Je verricht eenvoudige verpleegtechnische handelingen conform protocollen en je ondersteunt en begeleidt bewoners bij het bevorderen van hun zelfredzaamheid.

Hulp bij het Huishouden OGGZ

Als Medewerker Huishoudelijke Hulp OGGZ help jij sociaal kwetsbare mensen bij het schoon en opgeruimd houden van hun huis. Je stimuleert hen om klusjes zelf te doen, altijd in nauw overleg met de thuisbegeleiding.

Medewerker Huishoudelijke Hulp

Als Medewerker Huishoudelijke Hulp help jij onze klanten bij het schoon en opgeruimd houden van hun huis. Stoffen, stofzuigen en poetsen van sanitair en keuken, was- en strijkwerk. Waar mogelijk stimuleer je klanten dit werk zelf te doen. Lukt het niet of maar deels, dan neem je het met plezier over. Zo combineer je huishoudelijk werk met mensenwerk en dat tegen uitstekende arbeidsvoorwaarden!

Helpende

Als helpende draai je je hand niet om voor het ondersteunen van onze bewoners bij hun dagelijkse bezigheden. Je biedt hulp bij hun persoonlijke verzorging en je verricht huishoudelijke werkzaamheden in hun appartement. En je biedt een luisterend oor. Daarnaast verricht je samen met servicemedewerkers algemene ondersteunende en huishoudelijke taken.